Prosopagnosia Research Centers at Harvard University and University College London Research People Home Contact Us Links

Elvis Presley
Prosopagnosia, også kaldet ansigtsblindhed, er en forringelse I genkendelsen af ansigter. Det findes ofte sammen med andre typer af genkendelsessvækkelser (genkendelse af steder, biler, ansigtsudtryk I forbindelse med følelser osv.) selvom det sommetider er begrænset til ansigtsidentitet. Ikke overraskende kan prosopagnosia være socialt lammende. Prosopagnosister har ofte svært ved at genkende familiemedlemmer, nære venner, og endda dem selv. De bruger ofte alternative metoder, men disse er ikke ligeså effektive som genkendelse via ansigtet.

Historie

Rapporter om prosopagnosia daterer tilbage til antikken, men Bodamers rapport (1947) der handler om to individer var en pionerende artikel, idet han I detaljer beskrev symptomerne, og fastlagde at tilstanden var forskellig fra agnosia. Han refererede til deres tilstand som prosopagnosia, ved at sætte det græske ord for ansigt (prosopon) sammen med det medicinske ord for genkendelsessvækkelse (agnosia). Siden hen er der blevet skrevet om flere end hundrede tilfælde.

Symptomer på Prosopagnosia

Alle mennesker har nogle gange problemer med at genkende ansigter, og det er endnu mere normalt at have problemer med at huske Andres navne. Prosopagnosia er meget mere alvorligt end disse hverdagsproblemer som alle oplever. Prosopagnosister har ofte svært ved at genkende mennesker de har truffet mange gange. I ekstreme tilfælde kan prosopagnosister have problemer med at genkende de mennesker de tilbringer mest tid med som for eksempel deres ægtefæller eller børn.

Et meget tydeligt tegn på prosopagnosia er stor tiltro til ikke-ansigtsinformation som hår, gågang, tøj, stemme, og andre informationer. Prosopagnosister har også sommetider svært ved at forestille sig hvordan bekendte ser ud. En af de mest hørte beklagelser er at de har svært ved at følge plottet i TV shows eller film, fordi de ikke kan følge med i de enkelte karakters identitet.

Ã…rsager til Prosopagnosia

De fleste tilfælde af prosopagnosia som er blevet dokumenteret har været på grund af hjerneskade, sket efter modenhed, som følge af hovedtraume, slagtilfælde eller degenererende sygdomme. Disse er eksempler på erhvervet prosopagnosia – disse individer havde normale ansigtsgenkeldelsesevner som senere blev svækkede. Det virker til at der er blevet skrevet om flere tilfælde af erhvervet prosopagnosia af to grunde. For det første er deres svækkelser mht. ansigter meget tydelig til disse individer, fordi de har oplevet normal ansigtsgenkendelse før i tiden, så de opdager hurtigt deres forringelse. For det andet, fordi disse individer har fået hjerneskade, de er allerede i kontakt med læger som har målt deres evner til at genkende ansigter. (Bemærk at hvis du har oplevet a betydelig forværring i dine evner til at genkende ansigter skal du kontakte din neurolog hurtigst muligt. En brat forværring indikerer en mulighed for en tilstand der kræver øjeblikkelig opmærksomhed).

I modsætning starter prosopognosia inden udviklingen af normale ansigtsgenkendelsesevner i udviklingsprosopagnosia (normalt niveau opnås i løbet af teenageårene). Udviklingsprosopagnosia har været brugt til at referere til individer hvis prosopagnosia er genetisk af natur, individer der har oplevet hjerneskade før de havde oplevelser der involverede ansigter (hjerneskade inden fødslen eller akut hjerneskade), og individer der har oplevet hjerneskade eller alvorlige visuelle problemer i løbet af barndommen. Disse etiologier burde dog differentieres, fordi de er forskellige ruter til prosopagnosia og derfor højst sandsynligt resulterer i forskellige former for svækkelse; de kunne refereres til som henholdsvis genetisk prosopagnosia, føroplevelses-prosopagnosia og efteroplevelses-prosopagnosia. I nogle tilfælde er det svært at fastslutte årsagen til prosopagnosia, men ofte kender individer til enten familiemedlemmer som også er prosopagnosister eller er klar over potentielle tilfælde som måske har resulteret i hjerneskade.

Individer med udviklingsprosopagnosia opdager ofte ikke at de ikke har ligeså nemt ved at genkende andre mennesker. Selvfølgelig har de aldrig genkendt ansigter normalt so deres forringelse er ikke tydelig for dem. Det er ofte svært for dem at lægge mærke til, fordi individer med normale evner sjældent diskuterer deres tiltro til genkendelse via ansigtet. Som et resultat er der en række individer der ikke har opdaget deres prosopagnosia før sent ind i voksenlivet. Vi er blevet kontaktet af langt flere udviklingsprosopagnosister end erhvervet prosopagnosister, så det er derfor muligt at denne tilstand er mere almindelig end erhvervet prosopagnosia.

Forklaringer


Der er en række forklaringer for prosopagnosia. Selvfølgelig foreslår alle disse forklaringer at procedurerne der er nødvendige for normal ansigtsgenkendelse ikke virker ordentligt. Forklaringerne er dog forskellige med hensyn til beskrivelsen af de svækkede procedurer. Det virker til at prosopagnosia faktisk refererer til en række forskellige typer af forringelser, så ikke en forklaring vil være tilstrækkelig til at forklare alle tilfælde af prosopagnosia.

Forsknings-spørgsmål

Vi har en meget begrænset forståelse for prosopagnosia på nuværende tidspunkt, så der er mange spørgsmål der behøver svar. Nogle af de ledende spørgsmål er:

• Hvad er naturen af de procedurer der er svækkede i prosopagnosia?
• Hvilke hjerneregioner er svækkede i prosopagnosia?
• Hvilke gener er involverede i genetisk baseret prosopagnosia?
• Findes der metoder hvormed prosopagnosister kan forbedre deres evner til at genkende ansigter?
• Findes der metoder hvormed prosopagnosister kan lære at genkende andre ved hjælp af ikke-ansigts information?
• Hvor udbredt er prosopagnosia?

Frivillige til forskning mangles

Den største grund til at vi har en så begrænset forståelse af prosopagnosia er at få prosopagnosister er blevet intensivt undersøgt; dette er især tilfældet for udviklingsprosopagnosia. Brugen af internet har dog gjort det nemmere for forskere og prosopagnosister at skabe kontakt, og det er sandsynligt at der vil forekomme en stigning i forskningen i den nære fremtid.


Hvis du tror at du er prosopagnosist eller har andre typer for genkendelsesforringelser og er interesseret i at blive involveret i forskning, venligst kontakt os ved at bruge vores blanket. Vi vil prøve at få dig involveret i studier vi udfører eller vi kan sætte dig i kontakt med forskere i dit geografiske område. Studier taget typisk mellem tre og fire timer.

Udover at give vigtig data til forskning kan prosopagnosister ofte få en store viden om deres tilstand ved at blive testet. Vi tester for eksempel evner ved en række objekter (heste, blomster, biler osv.) og tester andre typer af ansigtsforståelse (følelsesudtryk genkendelse; sex, alder, og udseende via ansigtet; retning af blik bestemmelse). Disse er evner som det ofte selv er svært at måle, og det kan ofte hjælpe individer hvis de opdages, da det er nemmere at klare.

Nylig medie opmærksomhed

English English Space Français Français Space Português Português Space Dansk Dansk Space Italiano Italiano Space עברית עברית
Copyright © 2001-2007 The President and Fellows of Harvard College. All Rights Reserved.
Site by Think Computer Corporation.