Prosopagnosia Research Centers at Harvard University and University College London Research People Home Contact Us Links

Elvis Presley
פרוסופגנוזיה, או "עיוורון פרצופים", הינה הפרעה ביכולת זיהוי פרצופים. פרוסופגנוזיה בדר"כ מלווה בסוגים אחרים של בעיות זיהוי ויזואלי (למשל זיהוי מקומות, זיהוי מכוניות, זיהוי הבעות פנים), אך לעיתים היא יכולה להיות מוגבלת לזיהוי פנים. אנשים הסובלים מפרוסופגנוזיה בדר"כ לא מזהים את פניהם של קרובי משפחה, חברים קרובים ואפילו את פניהם שלהם. לכן, זה לא מפתיע שפרוסופגנוזיה יכולה לגרום ל"נכות" חברתית. פרוסופגנוזים בדר"כ משתמשים בדרכים אלטרנטיביות לזיהוי אנשים (תסרוקת, קול, תנועות גוף), אך דרכים אלה אינן יעילות כמו זיהוי על סמך תוו יהפנים.

היסטוריה

דיווחים על פרוסופגנוזיה ניתן למצוא בכתבים קדומים, אך מאמרו של בודאמר (Bodamer, 1947 ) על שני אנשים הסובלים מפרוסופגנוזיה היה אבן דרך חשובה בהגדרת ההפרעה מאחר והוא מתאר את הסימפטומים של פרוזופגנוסיה בהרחבה ומבחין אותה מהפרעה כללית בזיהוי אוביקטים (אגנוזיה). מאז מאמרו של בודאמר פורסמו מעל 100 מיקרים דומים.

סימפטומים של פרוזופגנוזיה

כל אחד מאיתנו מתקשה מידי פעם לזהות פרצופים או להזכר בשמותיהם של אנשים שאנחנו מכירים. פרוסופגנוזיה הינו מצב חמור הרבה יותר מבעיות יומיומיות אלה שכולנו חווים. לפרוזופגנוזים יש קושי לזהות אנשים שהם פגשו פעמים רבות.במקרים קיצוניים, הם יתקשו לזהות אנשים עימם הם מבלים את מרבית זמנם כמו בני זוגם, ילדיהם או אנשים עימם הם עובדים. אחד הסימנים המובהקים של פרוזופגנוסיה הינ הסתמכות גדולה על כל מידע על האדם מלבד תווי פניו כמושיער, צורת הליכה, ביגוד, קול וכד'. אחת התלונות היותר נפוצות בקרב פרוזופגנוזים היא שיש להם בעיה לעקוב אחר מהלך העלילה בסדרות טלוויזיה או שרטים, אחר ואינם יכולים לזהות את זהות השחקנים.

גורמים לפרוזופגנוזיה

רב המיקרים של פרוסופגנוזיה שנחקרו בספרות הרפואית/מדעית נגרמו מפגיעה מוחית כתוצאה מתאונה, שטף דם מוחי או מחלות ניווניות. מקרים אלה נקראים פרוסופגנוזיה נרכשת, לאנשים אלה היתה ראית פרצופים תקינה שנפגעה בעקבות הפגיעה המוחית. הסיבה לכך שמיקרים כאלה דווחו בספרות המדעית היא שאיבוד היכולת לזהות פרצופים הינה אובדן משמעותי בהשוואה ליכולת טובה לפני הפגיעה, ומורגשת ע"י החולים באופן מיידי. בנוסף, מהיותם פגועי מוח הם עוברים סדרת איבחונים אשר כוללת גם בדיקת יכולת זיהוי פרצופים. (לתשומת לבך, במידה וחווית איבוד משמעותי!! של יכולת זיהוי פרצופים עליך להיוועץ בנוירולוג באופן מיידי).

בניגוד למיקרים לעיל, במיקרים של פרוזופגנוזיה התפתחותית מדובר על אנשים שמעולם לא זיהו פרצופים באופן תקין למיטב זיכרונם. פרוזופגנוזיה התפתחותית נחשבת הפרעה שמקורה גנטי פרוזופגנוזיה גנטית), פגיעת מוח שקרתה לפני חשיפה עם פרצופים (preexperiential prosopagnosia), או פגיעה מוקדמת בראיה בילדות/ינקות (postexperiential prosopagnosia). יש מיקרים שבהם קשה לקבוע את הגורם הפרוסופגנוסיה, אך במיקרים רבים פרוסופגנוזים ידווחו על קרוב משפחה אחר בעל בעיה דומה (גנטי) או ארוע בעברם שעשוי היה לגרום לפגיעה מוחית.

אנשים שסובלים מפרוזופגנוזיה התפתחותית בדר"כ לא מודעים לכך שהם לא מסוגלים לזהות פרצופים באופן תקין כמו אחרים,.מאחר ומעולם אינם זיהו פרצופים באופן נורמלי, הם אינם מודעים למוגבלותם. דמסתמכים בזיהוי פרצופים. כתוצאה מכך, פרוזופגנוזים רבים אינם מודעים לכך שהם סובלים מבעיה זו עד שהם שומעים על קיומה. חשוב לציין, כי יותר מיקרים של אנשים שסובלים מפרוזופגנוזיה התפתחותית מאשר נרכשת יצרו קשר עם המרכז שלנו דרך אתר זה, כך שככל הנראה פרוזופגנוזיה התפתחותית היא יותר נפוצה מפרוזופגנוזיה נרכשת.

הסברים


ישנם הסברים רבים לפרוזופגנוזיה. בכל המיקרים מדובר על כך שהמנגנונים המשמשים לזיהוי פרצופים אינם תקינים אך הם שונים באיפיון הפגיעה. מאחר שישנן סוגים שונים של פרוזופגנוזיה, הסבר אחד בדר"כ איננו מתאים לכל המיקרים.

שאלות מחקר

קיימות שאלות רבות בנוגע לפרוזופגנוזיה שעדיין אין עליהן תשובה ברורה:

מה טבע התהליכים אשר נפגעו בפרוזופגנוזיה?

אילו אזורים במוח פגועים בפרוזופגנוזיה?

מהם הגנים אשר עומדים בבסיס פרוזופגנוזיה גנטית?

האם ניתן לפתח שיטות ללמידת זיהוי פרצופים שיאפשרו לפרוזופגנוזים לזהות פרצופים על סמך תווי פנים?

מה השכיחות של פרוזופגנוזיה

נבדקים דרושים למחקר


הסיבה הראשית לכך שההבנה שלנו על פרוזופגנוזיה מוגבלת היא שמספר קטן מאוד של פרוזופגנוזים נחקר עד היום. דבר זה נכון בעיקר בנוגע לפרוסופגנוסיה התפתחותית. לאחרונה, האינטרנט הפך את היכולת של פרוזופגנוזים לזהות את בעיתם וליצור קשר עם חוקרים לקל יותר, כך שאנו מצפים לכך שהמחקר ילך ויגדל בעתיד הקרוב.

אם את/ה מאמין/נה שאת/ה סובל/ת מפרוסופגנוזיה (עיוורון פרצופים) או שיש לך סוגים אחרים של בעיות זיהוי, ואת/ה מעויניין להיות מעורב במחקר, אנא צור ע ימנו קשר באמצעות הטופס שלנו. המחקרים שלנו בדר"כ כוללים 3-4 שעות איבחון

בנוסף לתרומה החשובה למחקר הפרוזופגנוזיה, פרוזופגנוזים רבים מדווחים כי האבחון מסייע להם להבין טוב יותר את יכולות ומגבלות הזיהוי הויזואלי שלהם. למשל, אנו בודקים יכולות זיהוי של מגוון אוביקטים ויזואליים (למשל, סוסים, פרחים, מכוניות וכד,) ושל יכולות שונות בתפיסת פרצופים כגון זיהוי רגשות, מין, גיל, אטרקטיביות, תפיסת מבט.

דיווחים על מחקרים שעשינו שפורסמו בתקשורת

English English Space Français Français Space Português Português Space Dansk Dansk Space Italiano Italiano Space עברית עברית
Copyright © 2001-2007 The President and Fellows of Harvard College. All Rights Reserved.
Site by Think Computer Corporation.